Online chat

Otázky a odpovede

Potrebujem živnostenské oprávnenie?

Živnosť je flexibilná forma podnikania, ktorá uľahčuje Vaše pôsobenie na pracovnom trhu, urýchľuje Vaše obsadenie a zväčša ponúka vyššie finančné ohodnotenie. V prípade spolupráce so SZČO je preukázanie živnostenského oprávnenia nevyhnutné.

Aká je požadovaná znalosť nemčiny?

Klient vyžaduje v pracovnom tíme vždy minimálne jedného nemecky hovoriaceho pracovníka na účely komunikácie s majstrom: odovzdáva pokyny alebo rieši požiadavky týkajúce sa práce na stavbe. V prípade, že ste jednotlivec/partia bez nemčiny, kombináciou (spájaním) sa snažíme vytvoriť pracovnú skupinu pre konkrétny projekt. V prípade znalosti nemčiny na úrovni B1 a viac je možné vyššie ohodnotenie.

Čo je formulár A1? Na čo ho potrebujem? Kde ho vybavím?

Formulár A1 je prenosný dokument sociálneho poistenia, ktorým preukážete uplatnenie výnimky zahraničným inštitúciám, že aj napriek vykonávaniu zárobkovej činnosti v zahraničí naďalej podliehate právnym predpisom sociálneho poistenia na Slovensku.
Pre vybavenie A1 potrebujete v Sociálnej poisťovni predložiť Zmluvu a Objednávku spísanú s nami na konkrétny projekt. Nutné vybaviť ešte pred odcestovaním!
Pri spracovaní žiadosti Vám radi pomôžeme.

Čo je Freistellung? Pomôže mi ho firma zabezpečiť?

Oslobodenie od zrážkovej dane – Freistellungsbescheinigung

Samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník alebo s.r.o.) má právo ponúkať a vykonávať montážne práce v rámci EÚ bez sankcií a zrážok. Špeciálnou oblasťou je stavebná činnosť, resp. všetky práce spojené so zhotovením stavby (murár, obkladač, elektro- a vodoinštalatér, kúrenár, atď.). Ak vykonávate jednu z uvedených činností na stavbe na území Nemecka, tak je nemecký klient podľa nemeckého zákonníka o dani z príjmu povinný pri úhrade strhnúť z Vašich vystavených faktúr zrážkovú daň vo výške 15%. Jedinou možnosťou ako sa tejto zrážke vyhnúť je oslobodenie od zrážkovej dane.

Po predložení platného oslobodenia od zrážkovej dane Vám objednávateľ vyplatí plnú sumu.

Za poplatok Vám ho vieme zabezpečiť, či predĺžiť jeho platnosť. Stačí, ak nám doložíte daňovú rezidenciu a ďalšie potrebné dokumenty.

Čo je potvrdenie o daňovej rezidencii a načo je potrebné?

Daňová rezidencia je dôležitým dokumentom pre vybavenie Freistellung-u. Potvrdenie o daňovej rezidencii preukazuje, že odvádzate dane ďalej na Slovensku. Daňový úrad Vám ho vystaví na vyžiadanie, pričom žiadať o neho môžete osobne alebo elektronicky.

Ako sa dopravím do práce?

Preprava do miesto projektu je v plnej réžii pracovníkov. Ideálne je mať vlastné auto. V prípade potreby vieme pomôcť verejným/súkromným prepravcom, pri preprave väčšieho náradia môže firma poskytnúť firemné vozidlo.

Je ubytovanie zabezpečené?

Ubytovanie zabezpečuje firma - obvykle formou bytov alebo penziónu max. 20 km od stavby v ponúkanom štandarde, nie viac ako dvaja na izbe.
V rámci bytu/apartmánu je k dispozícii: parkovacie miesto, Wi-Fi , kuchyňa, WC + sprcha, práčka, resp. loundry service za príplatok.

Kde v Nemecku má firma zákazky?

Spoločnosť Global Web Group s.r.o. má aktívnych pracovných partnerov a príležitosti spolupráce s firmami po celom území Nemecka.

Ako dlho trvajú zákazky?

Preferujeme obsadzovať a realizovať ponúkané dlhodobé zákazky, čo vychádza zo spokojnosti našich nemeckých partnerov. Na tento faktor má najväčší vplyv zodpovedný a odborný prístup k realizácii prác našich pracovníkov. V prípade spokojnosti klientov sa neustále otvára priestor pre ďalšie projekty, ktorých môžete byť opäť súčasťou. Dĺžka turnusov je preferovaná 3+1, možná individuálna dohoda vopred, resp. na mieste s majstrom podľa možností a charakteru projektu.

Aká bude náplň mojej práce?

Projekty sú zamerané najmä na realizáciu elektroinštalácií v oblasti stavebných, bytových, priemyselných elektroinštalácií alebo automatizácií.
Od požiadavky klienta závisí aj charakter práce.
Napr. pri novostavbách, rekonštrukciách je to obvykle hrubá práca (frézovanie, drážkovanie, sádrovanie...) a pri kompletáži obvykle montáž vypínačov, svietidiel, napájanie rozvodných skríň. V priebehu procesu stavby sa môže druh práce na projekte meniť.
O všetkých zmenách sú pracovníci včas informovaný od nás, resp. priamo od majstra.
V prípade akýchkoľvek nejasností je vždy možné kontaktovať personálneho manažéra, čím spoločne predchádzame komplikáciám a prípadným nedorozumeniam.

Kto zabezpečuje materiál na stavbe?

Materiál zabezpečuje klient priamo na mieste. V prípade nedostatku alebo chýbania materiálu je potrebné informovať majstra a konzultovať s ním jednotlivé prestoje, ktoré vzniknú uvedenou situáciou.
Zároveň je nevyhnutné informovať našu kanceláriu čo najskôr, aby sme mohli danú situáciu monitorovať a prípadne aj riešiť priamo s klientom.

Aké náradie potrebujem mať so sebou?

Za základnú výbavu považujeme: sada skrutkovačov, sada klieští, malá vŕtačka (uťahovačka), veľká vŕtačka, malá flexa a káblový bubon. Všetko náradie odporúčame vo verzii AKU.
Prvky bežnej spotreby, nadrozmerné alebo inak špecifické náradie je prioritne zabezpečované klientom priamo na stavbe, prípadne ho máte zabezpečené od nás.
V prípade požiadavky špecifického náradia Vás na to vždy vopred upozorníme.

Čo robiť v prípade, že na stavbe vzniknú škody?

Akúkoľvek škodu na stavbe je potrebné bezprostredne po vzniku hlásiť zodpovednému vedúcemu stavby/majstrovi priamo na stavbe. Odporúčame nezasahovať, nesnažiť sa škody odstrániť, iba vyfotografovať a oznámiť škodu aj nám do kancelárii.
V prípade menších škôd pri správnom postupe hlásenia a relevantnom vysvetlení klient súhlasí s ich odstránením bez nároku náhrady škody. Väčšie škody je možné riešiť prostredníctvom poistenia zodpovednosti.

Potrebujem poistenie zodpovednosti? Načo slúži?

Z dôvodu možného vzniku škôd rôzneho pôvodu a rozsahu dôrazne odporúčame uzatvoriť si pracovníkom Poistenie zodpovednosti voči škodám od prvého dňa nástupu do práce. Toto poistenie nie je podmienkou. V prípade reálneho vzniku škody/poistnej udalosti však poisťovňa môže výrazne kompenzovať vzniknuté škody.

S uzatvorením Poistenia zodpovednosti za škody Vám radi pomôžeme.

Na koho sa obrátiť, ak sa neviem skontaktovať so stavbyvedúcim poprípade neviem nájsť adresu zákazky?

V takom prípade sa pracovníci môžu obrátiť na našu kanceláriu, ktorá je vždy telefonicky k dispozícii aj mimo pracovnej doby.
Kontakt bude stále uvedený v informačnom emaily, ktorý dostanete pred vycestovaním na projekt.

Koľko zarobím za turnus?

Ponúkaná nástupná hodinová sadzba je závislá od faktoru znalostí, skúseností, praxe, charakteru projektu a jeho dĺžky. Výška následnej hodinovej sadzby tiež ovplyvňuje v neposlednom rade spokojnosť klienta s odvedenou prácou.
 
Napr. v prípade pomocného elektrikára SZČO (čerstvý absolvent SOŠ alebo nulová prax) môže byť dohodnutá hodinová mzda 17€ pri turnuse 3+1 týždne (60 hod./týždeň) by bol jeho zárobok 3060€.

Je možnosť zvýšenia hodinovej mzdy?

Naša firma je pri spokojnosti na všetkých vždy otvorená k jednaniu o platových podmienkach.
[glo-prev]
[glo-next]